arrow-down icon arrow-up icon bars icon play icon
ÅHUS TRIDENT

ÅHUS TRIDENT

  • 45ML ÅHUS AKVAVIT 1.5 OZ
  • 20ML FINO SHERRY .75 OZ
  • 25 ML ITALIAN AMARO .75 OZ
  • 2 DASHES PEACH BITTERS

METHOD

  • Stir with ice, strain into a chilled coupe.
  • Garnish with a lemon twist.
  • GLASS COUPE
  • GARNISH LEMON TWIST